Англійська мова
Англійська освіта
Останні статті

 • 1
 •  

  Скільки стоїть? Вартість в діловій англійській мові

  Одне з основних завдань бізнесу це оцінці вартості: товарів, послуг Ділова англійська мова досить тонко передає різноманіття грошових стосунків. Слово price означає "сума грошей, за яку що-небудь пропонується, продається або купується". Наприклад: What is the price for this house? Відмітимо, що слово price уживається як іменник. Відповідне дієслово – cost: How much this house cost? Тобто це те ж саме, що What is the price of this house? У таких випадках cost більш розмовне, ніж price. Зрідка cost вживається з таким же сенсом, що і price, тобто як іменник: If you buy more than ten items we will reduce the cost of each item by 10%. Частіше говорять слово cost в дещо іншому контексті, коли хочуть сказати про суму грошей, необхідну для виробництва чого-небудь, або для здійснення якого-небудь процесу або надання послуг: $200 will hardly cover the cost of the materials. The cost of training doctors is limited by the state. Обидва ці слова зустрічаються у виразі cost price: They bought the equipment by the cost price. У бізнес англійському це означає "за собівартістю", "не за роздрібною ціною". Коли говорять The cost of living rises, то мають на увазі, що ціни (prices) піднімаються. Cost фігурує також, наприклад, в таких пропозиціях, як: Careless driving costs lives. His son’s behavior cost him many sleepless nights. He saved the child’s life at the cost of his own. Value означає "сума грошей, за яку що-небудь можна запропонувати, продати або купити, хоча це на даний момент не продається": I paid him $5 for the book but its real value must be at least $10. У діловому англійському нам часто доведеться чути, як порівнюють вартість (value) з сумою грошей, яку заплатили за даний предмет, - це good value, poor value, і value for money: These presentations were very good value. Таким чином, value не пов'язаний з грошима, а лише з оцінкою. Це слово означає "ступінь корисності чого-небудь": Her advice was of great value to us. Value також використовується як дієслово. Можна виділити такі самостійні значення: "мати високу думку, вважати за цінний": I value their friendship very much; "оцінювати в грошовому еквіваленті": The building was valued at $10,000. І, нарешті, при вивченні ділової англійської мови необхідно відзначити випадки вживання слова worth. Головним чином, воно уживається як прикметник з дієсловом to be, означаючи "мати певну вартість": We paid $5,000 for our house in 1972 but now it is worth at least $25,000. Worth часто з'являється з герундієм: The book is well worth reading. It’s not worth worrying about. Worth як іменник зазвичай не відноситься до грошей: During my illness I realized my friend’s true worth. Як мовиться, не завжди в грошах щастя. У статті використані матеріали Jane Povey. Get It Right

  Ольга Моргун

  Американська Академія Бізнес Англійського – успіх через спілкування


  Англійська мова
  перші кроки | методики | абревіатури | освіта | переваги