Англійська мова
Англійська освіта
Останні статті

 • 1
 •  

  Вживання ввідного члена речення в діловій англійській мові

  Опанувавши ділову англійську мову, будь-яка людина відчуватиме себе упевнено на ділових зборах, переговорах, на презентації і її обговоренні, та і в повсякденному спілкуванні. Для грамотного ділового мовлення необхідний навик вислову власної думки. Рідко який відгук на думку іншої людини обходиться в англійській мові без ввідного члена речення. Існує багато слів і коротких фраз, з яких починається пропозиція і які допомагають нам зробити особистий коментар. Слова і вирази, які представляють Вашу власну ідею: From my point of view, In my opinion/ view, Personally. Слова для повторення і виводів про те, що ви тільки що почули: Apparently, It seems thatслова для передачі думок, відомих більшості людей: Clearly, Of course, Obviouslyслова для виразу везіння/невдачі: Luckily, Fortunately, Happily, Sadly, Unfortunately, Unhappilyслова, підтверджуючі вашу правоту: To be honest/ frank, Actually, Franklyеслі Ви хочете подати ідею з якоюсь однієї точки зору, Ви можете узяти фрази типу Technically speaking, Scientifically speaking, From а financial/ technical point of view та інші. Є і безліч інших слів і фраз, що вживаються в мові для висловлювання своєї думки, – це admittedly, coincidentally, curiously, incredibly, interestingly, ironically, naturally, paradoxically, predictably, significantly, surprisingly, unbelievably, understandably, unexpectedlyви можете частіше вживати у Вашій презентації ввідні слова і фрази, щоб підкреслити важливий приклад або ситуацію: Especially, In particular, Above all; виправити себе, уточнити: I mean, Or rather; підтримати попереднє твердження: After all; змінити тему (неформально): By the way, So, Anyway, або In relation to, As regards, Moving on to, As far asis concerned (формальніше); зробити висновок, приготувати слухачів до закінчення мови: Anyway. Щоб на самому початку пропозиції звернути увагу на важливу інформацію, що міститься в презентації, варто вживати мовну структуру the + noun + is: The thing is, The question is, The trouble isследующая частина пропозиції зазвичай містить that і питання на Wh-, наприклад, which, what, when, how і др The point is that the whole idea is just too risky. Іменники в подібних структурах можуть бути такими: answer, fact, point, problem, question, solution, thing, trouble, truth: The trouble is it’s going to be rather expensive. The question is, what were you going to do about this? Ще один спосіб сфокусувати увагу слухачів Вашій презентації на важливій ідеї – це почати з What: What we need is some time to think about this in more detail. Таким чином, ввідні члени речення допомагають розставити акценти у Вашій діловій презентації, структурувати її. Вживання таких ввідних структур – це необхідний елемент етики ділового спілкування англійською мовою. У статті використані матеріалиemmerson Paul. Business Grammar Builder

  Ольга Моргун

  Американська Академія Бізнес Англійського – успіх через спілкування


  Англійська мова
  перші кроки | методики | абревіатури | освіта | переваги